Kubanjwe isithathu kwindlela eyokuxhomisa eNgqeleni

BALELE kwezimnyama izisele abarhanelwa abathathu  ababanjwe ngamapolisa kufutshane nelali iMangwaneni eNgqeleni, ngezityholo zolwaphulo mthetho. Amapolisa athi abarhanelwa bebesendleleni eyokuxhomisa ivenkile eNgqeleni ngethuba ebanjwa ngamapolisa. 

Amapolisa ahletyelwe ngalo mkhuba avala indlela athe abafumana kuyo bobathathu abarhanelwa abangamadoda aqikelelwa kwi-29 ukuya kwi-48 yeminyaka ubudala.

La madoda ebehamba ngesithuthi sohlobo leFord Bantam, exhobe ngemipu emithathu yohlobo lwe-9 mm, iimbumbulu eziyi 42 kwakunye nesintyizisi.

Isithethi samapolisa uKapteni Dineo Koena uthi lemipu izothunyelwa kuhlolo lokujonga ukuba khange ikhe isetyenziswe kulwaphulo mthetho olunje kusini na? Ukwathe, amapolisa ayaphanda ukuba azikho na ezinye iziganeko zolwaphulo mthetho ababandakanyeka kuzo aba barhanelwa.

Esi sithathu kulindeleke ukuba sivele enkundleni yamatyala eNgqeleni ngoMvulo.