Kubanjwe owasetyhini eneziyobisi

Ngowasetyhini onamashumi amabini anesithandathu (26) ubudala obanjwe kwisikhululo seenqwelo moya saseKapa esehlika kwinqwelo moya ebisuka eMonti emveni kokufunyanwa eneziyobisi kuye ezixabisa imali engange R5 million namhlanje.(25-08-16)

Uhlobo lweziziyobisi yiTiki, ifunyenwe kwibhegi yakhe ebeyiphethe. Othethela amapolisa aseKapa uFC van Wyk uthi, lo sisi ngowase Wanderers eGoli ebesohlika kwesuka eMonti inqwelo-moya izolo ebusuku emveni kwentsimbi yesithoba

Ubhaqwe emveni kokuba bekusenziwa ugqogqa eluntwini kwesisikhululo.

Ngethuba kugqogqwa kwibhegi yakhe kuye kwafunyanwa iipasele ezininzi ezisongelwe ngephepha lokusongela umphako nekuye kwafumaniseka ukuba zixabisa imali engange R5miliyoni.

U van Wyk uthi, lo wasetyhini kulindeleke ukuba avele phambi kwenkundla zamatyala aseKhayelitsha kusasa ngomso nojongene netyala lokubaneziyobisi.

Inkumanda yesikhululo senqwelo ntaka eKapa uKenel Anton Oliver uqhwabele izandla amalungu akhe ebesenza ugqogqo ngomsebenzi omhle abawenzileyo.