Kubhaqwe iigusha ezibiweyo ezinye sele zixheliwe!

Amapolisa esithili saseMthatha afumene ingxelo yokuba kunemoto eluhlobo lwebakkie ebhalwe umbhalo wesikolo esinomfundo yomsila salo mmandla, exhwile eNcambedlana neye yabhaqwa kumzi othile eDecoligny kwaseMthatha.

Ngokwengxelo yamapolisa ithi, athe efika kweli khaya esenza ugqogqo amapolisa eyokukhangela le bakkie, afika kunenye imoto eluhlobo lweMercedes Benz ihleli egaraji yabe inenombolo yeCas yaseMonti eCambridge. Ezi moto ziye zathathwa zombini kuba kuzakuqhutywa uphando.

Kusenjalo, kwesinye isiganeko kwakula mmandla waseMthatha, kubhaqwe iigusha ezingama27 kweziyi106 ebezichazwe emapoliseni njengezibiweyo nebezibiwe kwilali yakwaLindile eMthatha. Ezi zisafumanekileyo (27) ziye zanikezelwa kumnikazi wazo ngosuku lwangeCawe esiyishiya ngasemva.

Ingxelo iqhuba ithi, abakwicandelo lwemfuyo kuTsolo, babambe indoda (36) yakuTshisane ngethuba ibhaqwa inenyama yegusha eluhlaza kwakunye neemfele zayo.

Ngokwengxelo kaCaptain Welile Matyolo, ithi ziigusha ezintandathu ebezibiwe kwilali uCingco ngomhla we29 kuMeyi ngezithuba zentsimbi yeshumi ebusuku.

UMatyolo uthi umrhanelwa uvelile kwaMantyi ngoMvulo wagwetywa iinyanga ezintathu kungenjalo ahlawule imali engangeR6000.