Kubhaqwe ingcwaba endlini eLibode

Kubhaqwe umzimba wenkosikazi enamashumi amathathu anesine uqhushekwe phantsi kwendlu engasahlali bantu.

Lo mzimba, obusele ungamathambo, ubhaqwe kwilali yaseMaqanyeni eLibode usongelwe ngengubo endala.

Ingxelo ephuma kuKapteni Dineo Koena ithi la mathambo abhaqwe ngabahlali belali ngethuba bencedisa amapolisa kulwazi olumalunga nenkosikazi eyaduka ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ngoSeptemba ka2016.

Ityala lokuduka komntu lavulwa kwangoko kuloo nyaka.

UKoena uthi amathambo athathiwe asiwa elebhu eyokuvavanywa ukuba ngenene ngawale nkosikazi ixelwayo na.

Amapolisa ala mmandla abongoza uluntu neziphaluka zaseMaqanyeni ekubeni luze ngaphambili ngonolwazi lowabulala le nkosikazi akugqiba wayiqhusheka kule ndlu.

Onolwazi angeza ngaphambili esikhululweni samapolisa eLibode okanye atsalele uKapteni Zwakala ku08600 10111.