Kubhaqwe intloko yomntu ingenalwimi

NGUMNQA ayikholeleki eyokubhaqwa kwentloko yendoda enamashumi amane eminyaka (40) sele ingenalo ulwimi, ithe geqe kude kufuphi nomzimba wayo kummandla wasePolile eMatatiele, oko kudizwe sisithethi samapolisa ala mmandla uKapteni Raphael Motloung.

UMotloung uthi, intamo le kucaca ukuba inqunyulwe ngebhoso nomzimba lowo ubungasenantloko ubudada kwigazi layo.

Ilungu lobudoda lalo mfo belinamanxeba kucaca belizama ukususwa nalo.

“Eyona nto ingakhange ifumaneke kwaphela lulwimi eli lexhoba. Oku kwenzeke ngakwikhaya leli xhoba, iibhulukhwe kwakunye neempahla zangaphantsi kuye bezisemaqatheni, imilenze inamanxeba nebekubonakala ukuba bekuzanywa ukusuwa ilungu lakhe lobudoda esaphila, nalapho kucaca ukuba ebezilelwa naye engafuni nobudoda bakhe de kwabe kuthathwa ulwimi,” utshilo uMotloung.

Amapolisa ala mmandla ayaphanda ngeli tyala nalapho abongoza uluntu ekubeni luncedisane nabo ekubanjweni kwalo menzi wobubi.

Onolwazi uyabongozwa ekubeni atsalele kwezinombolo: 038 256 3800.

abongile.ginya@inl.co.za