Kubhubhe ababini kudutyulwa kwindawo yentselo eGqeberha!

Kubhubhe ababini kudutyulwa kwindawo yentselo eGqeberha. Umfanekiso: Shutterstock

Kudutyulwe abantu abahlanu kwindawo yentselo, nalapho isibini sithe sabhubha, ze abathathu bangeniswa esibhedlele kwimpelaveki egqithileyo, eGqeberha.

UMkomishinala wamaPolisa kwiPhondo, uLt Gen Nomthetheleli Mene, uvakalise ukuphatheka kakubi sesi sehlo, kwanomsindo kukudutyulwa koluntu ngosuku lolutsha, nekuyiholide ebekelwe bucala ukubhiyoza nokunika imbeko kulutsha lweli lizwe.

Ingxelo ithi ngokuhlwa ngeCawa amapolisa afumene isikhalazo ngokuthe kwehla kwindawo yentselo ekwisitalalo iBhabhatane, kwilokishi yaseWalmer. Ngokweenkcukacha, amadoda amahlanu agaleleke kule ndawo yentselo, ze adubula abantu ebebezonwabele kule ndawo. Ukanti abenzi besi sehlo bebegqume ubuso babo.

Babini abathe baphulukana nobomi babo kwesi sehlo, owasetyhini oneminyaka elishumi elinesibhozo (18), nendoda eminyaka yayo ingakhange yabe iyaziwa. Ukanti kwisithathu esonzakeleyo, ngamadoda amabini, kunye nowasetyhini.

Unobangela wesi sehlo awukaziwa, kwanabenzi boku abakaziwa. Amapolisa aphanda amatyala amabini okubulala, kwanamathathu okuzama ukubulala.

ULt Gen Mene umemelele igqiza labaphandi abakhethekileyo ukuba baqinisekise ukuba abenzi boku bayabanjwa ngokukhawuleza ukuze bajongane namatyala abo.

“Sicela uncedo kuluntu kolu phando lunzima kwaye sibongoza nabani na onokuba nolwazi malunga nesi sehlo ukuba eze ngaphambili. Intsebenziswano yakho ibalulekile ekusincedeni sisombulule eli tyala kwaye sithintele ubundlobongela obungaphaya kuluntu lwethu,” wongeze ngelo uLt Gen Mene.