Kubhubhe abafundi abalishumi elinesibini kwingozi yendlela

Abafundi abalishumi elinesibini baseGauteng kunye nomqhubi wesithuthi sabafundi babhubhe ngethuba isithuthi sabo siye sabhukuqa saza satsha emva kokugilwa yiveni ngasemva.

Ishumi elinanye kubafundi abaswelekileyo bebephuma kwisikolo samabanga aphantsi iRocklands Primary School kwaye omnye wayefunda eLaërskool Blyvooruitsig eCarletonville.

Kuthiwa le ngozi yenzeke kuhola wendlela uN12 ngakwindlela iElands Road kwingingqi yaseKokosi-Wedela eMerafong ziyela intsimbi yesixhenxe kusasa (6:45am) ngethuba abantwana besiya esikolweni ngoLwesithathu. Abanye abafundi abasixhenxe babalekiselwe esibhedlele.

Umphathiswa wesebe lezemfundo eGauteng uMatome Chiloane uthi ukhathazeke kakhulu sesi sehlo sibi.

“Ukusweleka kwabantwana bethu kubuhlungu kakhulu kuluntu lwethu kwaye iingcinga nemithandazo yethu ikusapho lwababhubhileyo kunye nabafundi abonzakeleyo,” utshilo uChiloane.

UChiloane uthe isebe sele lithumele iqela lalo lenkxaso yengqondo nentlalontle ezikolweni ukubonelela ngenkxaso ekhawulezileyo nokusebenzisana nezikolo kunye neentsapho ezichaphazelekayo.

“Iinkonzo zokoluleko ngokwasengqondweni ziza kwenziwa zifikeleleke kubo bonke abafundi nabasebenzi ukuze bancedwe ukujongana nale ntlekele,” utshilo uChiloane.

Amapolisa ayaphanda ngale ngozi.