Kubhubhe abafundi abalithoba eWits

Bathunyelwe kwisibhedlele iCharlotte Maxeke abafundi abathathu abasinde cebetshu kwingozi yeBhasi eyenzeke kuN1 South emva kwemini ngecawe eRhawutini.

Abathathu kwabanye babafundi bebenyangwa eVoortrekker, omnye kwisibhedlele sabucala esisePolokwane sele bekhutshelwe ngaphandle.

Kuye kwabhubha abafundi abalithoba kuquka nomqhubi. Ingozi yenzeke emva kokuba ibhasi yabo igilwe ngumva weLoli kwavela umlilo nothe watshisa ibhasi leyo ibinabafundi.

Amapolisa asaphanda ukuba ingaba ukhona ozakubanjwa abenetyala kusini na malunga nale ngozi yenzekileyo.

Ingqonyela yesikolo saseWits, uAdam Habib utyelele kwezi zibhedlele balaliswe kuzo aba bafundi.