Kubhubhe abafundi kwingozi yaseMonti

Kubhubhe ngokumasikizi abafundi ababini kwabahlanu eMonti emveni kokuba imoto ebebekhwele kuyo intlitheke emthini ngentseni yangoMgqibelo.

Iingxelo eziphuma kwisithethi segosa lezendlela uCharles Bramwell zithi, amaxhoba kwakunye noogxa balo bebesukozonwabisa kundlela ntle waminyaka le owenzelwa abafunda ibanga leshumi (matric farewell) ngethuba kusenzeka le ngozi.

Le ngozi yenzeke ngentsimbi yesithathu ekuseni ngoMgqibelo kwigophe eliseSouthernwood eMonti.

Iingxelo zithi, umqhubi wemoto oneshumi elinesine (14) ebeqhuba imoto katata wakhe, noye wasinda wabalekiswa esibhedlele ekunye nomnye ugxa wabo benamanxeba anzulu.