Kubhubhe abakhi abane, konzakala omnye emva kokudilika komhlaba eBallito

Umsebenzi wokukhangela nokuhlangula eBallito, KwaZulu-Natal. UMFANEKISO: IPSS MEDICAL RESCUE/FACEBOOK

Amapolisa aKwaZulu-Natal aphanda ngesiganeko esikhokelele ekudilikeni komhlaba owele kubasebenzi abahlanu (5) kwindawo ebekusakhiwa kuyo kuZen Drive eBallito ngoMgqibelo.

“Ngentsasa yangoMgqibelo, i-IPSS Search & Rescue kunye neIPSS Medical zileqe kwindawo yokwakha eZen Drive kulandela iingxelo zokudilika komhlaba. Ekufikeni kwabo, kuchazwe ukuba abasebenzi abahlanu (5) bavaleleke ngaphantsi komhlaba,” itshilo ingxelo yeIPSS Medical Rescue.

I-IPSS Medical Rescue ithi abahlanguli bakwazile ukufumana amaxhoba amane (4) okuqala, ngelishwa bonke babhengezwe njengababhubhileyo kwindawo yexhwayelo. Ekufunyanweni kwexhoba lesihlanu, kwafunyaniswa ukuba le ndoda yasinda ngokungummangaliso phantse iiyure ezintandathu ingcwatywe iphila phantsi komhlaba.

Umsebenzi wokukhangela nokuhlangula eBallito, KwaZulu-Natal. UMFANEKISO: IPSS MEDICAL RESCUE/FACEBOOK

Le ndoda yasiwa kwiziko lezempilo ukuze ifumane unyango.

“Sidlulisa umbulelo wethu kubo bonke abantu babucala, iinkampani, ooceba beewadi, iCPF, kunye neBallito Neighbourhood Watch ngokulungiselela amanzi, iziselo, kunye nokutya ukuze onke amalungu abekwindawo yexhwayelo atye kwaye athobe.

“Ndibamba ngazibini kuye wonke umntu othe wanikela ngezixhobo ezongezelelekileyo ezifana neejenereyitha kunye nezibane ezincedise kulo msebenzi uqhube kude kube sebusuku,” itshilo le nkampani yohlangulo, i-IPSS Medical Rescue.

Ikwabulele i007 Plant Hire kunye neSebe loMlilo leKDM ngoncedo lwabo olumangalisayo kulo msebenzi wokukhangela nokuhlangula.

Umsebenzi wokukhangela nokuhlangula eBallito, KwaZulu-Natal. UMFANEKISO: IPSS MEDICAL RESCUE/FACEBOOK

Ukanti isithethi samapolisa aseKZN, uColonel Robert Netshiunda, uthi amapolisa avule iidokethi zokuphanda ngonobangela wokudilika komhlaba.

Amanye amaqela athe ancedisa ukuvavanya indawo yexhwayelo yiCERT Emergency Response Tongaat, iDurban Metro Police Search & Rescue, iEMRS, iSebe lezoMlilo Ethekweni, iSAPS Search & Rescue, kunye neSAPS K9 Search & Rescue.

Esi siganeko siza kanye emva kwezinye ezibini ezothuse ilizwe: Umsebenzi wokukhangela nokuhlangula osandul’ ukuqukunjelwa apho kuye kwadilika isakhiwo eGeorge, eNtshona Koloni apho abantu abangamashumi amathathu anesithathu (33) baye baphulukana nobomi babo. Kwakunye nokudilika kwesakhiwo sevenkile eNgcobo, eMpuma Koloni esisube imiphefumlo emihlanu (5) kwiveki ephelileyo.