Kubhubhe umrhanelwa emva kokurhaxwa lulwandle ebaleka amapolisa

Umrhanelwa owayebandakanyeka kuphango udibene nesiphelo esibi ezama ukubaleka amapolisa ngobusuku bangoMvulo, umhla we20 kuCanzibe 2024 eHumewood, eGqeberha.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samapolisa uCaptain Andre Beetge, malunga nentsimbi ye20:30, indoda enamashumi amathathu anesithandathu (36) ubudala yaphangwa ifowuni yayo ngamadoda amabini ekhonjwe ngompu eBeach Road eBrookes Hill.

Kuthiwa abarhanelwa bafune ifowuni yale ndoda ngenkani emva koko babaleka, kodwa amapolisa kaMasipala asibona eso sehlo aleqa abarhanelwa.

“Umrhanelwa onamashumi amathathu anethoba (39) wabanjwa, logama omnye umrhanelwa wawulahla umpu wabaleka wawela indlela waya elwandle.

“Uthe xa ezama ukubaleka ukuba angabanjwa, wabaleka wangena elwandle wazimela emva kwamatye amakhulu,” utshilo uBeetge.

Ingxelo ithi amaqela amapolisa ajongene nokukhangela nokuhlangula kunye nokuntywila awakwazanga ukufikelela kuye ngenxa yamaza olwandle anamandla.

Umzimba womrhanelwa ufunyenwe utyekezwe lulwandle ngentsasa yangoLwesibini eKing’s Beach.

Ifowuni yafunyanwa kwathathwa umpu owawungeyonyani. Umrhanelwa onamashumi amathathu anethoba (39) ubudala uvalelwe ngetyala lokuphanga exhobile.

Uphando luyaqhubeka.