Kubongozwa izihlobo ziyokufanisa umzimba wentwazana

Uphakathi kwamashumi amabini ukuya kumashumi amabini anesihlanu (22 – 25) ubudala ngeminyaka, umzimba wentwazana engaziwayo ebhaqwe ngeCawa KwaMagxaki eGqeberha.

Amapolisa abongoza uluntu lwalammandla luncedisane nawo ukufumana izihlobo zexhoba.

Ingxelo ephuma kuCapt Sandra Janse Van’s Rensburg, uthi, ngezithuba zentsimbi yesithandathu kurhatya lwange Cawa amapolisa afumene ingxelo kubahlali yokuba kunomzimba obhaqwe kwisitalato iGqalo KwaMagxaki ngakwihlathi elikufutshane.

Umzimba ufunyenwe ungenawo amanxeba. Iimpahla zona bezisekuye emzimbeni ibhlukhwe yejini enemibhalo, isilamba esimnyama ezinyaweni inxibe amabhujwangi amnyama anemifanekiso.

Iimpahla ebezinxitywe leli xhoba.

Idokethi livuliwe kwaye amapolisa enza uphando. Kubongozwa onokubanolwazi malunga nomzimba lo atsalele uD/Const Januarie ku-0833470173 wesikhululo saKwaDwesi okanye ku-08600 10111 kungenjalo atyelele kwisikhululo esikufutshane uzakukhuseleka.