Kubulawe ipolisa eMount Fletcher, kufunwa abarhanelwa

Kubulawe ipolisa eMount Fletcher, kufunwa abarhanelwa.

Ipolisa lidutyulwe labulawa ngethuba lisemsebenzini ngoLwesine, umhla wama27 kweyeSilimela 2024 ngecala emva kwentsimbi yesibhozo ebusuku eMount Fletcher.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samapolisa uLieutenant Colonel Siphokazi Mawisa, kuvakala ukuba amapolisa amabini ebesemsebenzini kwingingqi yaseMjamba, eMount Fletcher ngethuba ehlaselwa ngamadoda amahlanu axhobileyo angaziwayo ebehamba ngemoto yohlobo lwebakkie iCorsa.

“Abarhanelwa baphume emotweni badubula la mapolisa benzakalisa elinye lamapolisa kumzimba wakhe ongasentla.

“Emva koko abarhanelwa baye kwithaveni ekufutshane nalapho baphanga umnini thaveni umpu wakhe, isixamali esingachazwanga kunye notywala baza baqweqwedisa iVW Polo Vivo ababeyisebenzisa njengemoto ukubaleka kwindawo yexhwayelo” utshilo uMawisa.

Kuthiwa abarhanelwa babaleke nale moto, imipu yamapolisa kwaye abakafumaneki nangoku.

Ngethuba amapolisa ejikeleza ekhangela abarhanelwa, iPolo Vivo yabhaqwa ishiywe eNcome ngaphandle kwaseMount Frere.

Elinye ipolisa, umnini wethaveni kunye nomqhubi wemoto eqweqwedisiweyo abakhange bonzakale lo gama ipolisa lesibini labalekiselwa esibhedlele nalapho libhubhele khona.

UMkomishinala wamapolisa eMpuma Koloni, uLieutenant General Nomthetheleli Mene, ukhuphe isilumkiso kwabo babonakalisa ukungawuhloniphi ngolu hlobo umthetho kwanabo bawunyanzelisayo.

“Asinakuzinyamezela izenzo ezibi ngolo hlobo ngakumapolisa ethu. Sihlaba ikhwelo kuluntu ukuba lubambane ngezandla namapolisa ekuwancedeni abambe abenzi bobubi ngokukhawuleza. Sidlulisa uvelwano lwethu olunzulu kusapho, izihlobo kunye noogxa bepolisa lethu elibhubhileyo,” wongeze watsho uLieutenant General Mene.

Amapolisa acela nabani na onokuba nolwazi olunokunceda ekufumaneni abarhanelwa ukuba atsalele inombolo yeSAPS Crime Stop ku-08600 10111 okanye alumkise amapolisa ngokusebenzisa iMySAPS App.