‘Kudala ndifuna ukusebenza eMpuma Koloni’

Oogqirha baseCuba bekunye noMphathiswa weseMpilo eMpuma Koloni uGqirha Pumza Dyantyi kwakunye namagosa esebe lezempilo.

UGQIRHA waseCuba uYamilet Torres Gonzalez uthi ithuba lokusebenza kwizibhedlele zaseMpuma Koloni yinto ekudala eyilangazelela. 

UTorres Gonzalez yinxalenye yoogqirha abalishumi abasuka eCuba bezokusebenza kwizibhedlele zaseMpuma Koloni, phantsi kwesivumelwano seminyaka emithathu.

“Lithuba ekudala ndililindile eli. Ndizimisele ukunceda kangangoko ndinako. Eyona nto indikhuthazayo kukunceda abantu basezilalini,” utshilo uGonzalez, ozakusebenza kwisibhedlele iSt Patricks eMbizana.

 

Lo kaGonzalez yingcali kwimiba yonyango lwezifo zamakhosikazi (gynaecologist).

 

Ethetha nabagqirha eMonti, uMphathiswa wezeMpilo eMpuma Koloni uGqirha Pumza Dyantyi uthi akanamathandabuzo kwelokuba lininzi igalelo elizakwenziwa ngabaqirha kwezi zibhedlele. “Ndiyalazi uhlobo loqeqesho laseCuba. Ndaphumelela uqeqesho lobugqirha eCuba ngo1987, ngoko ke ndithetha ngento endiyaziyo,” utshilo uDyantyi.

 

UDyantyi ugqibe imizuzu emithathu ethetha iSpanish nabagqirha. Ulwimi lweSpanish lulwimi olusetyenziswa ngokusesikweni eCuba. 

Noxa nje abagqirha bethetha iSpanish, uninzi lwabo luyabamba phaya naphaya kwisiNgesi.

 

Isithathu sabagqirha siyokusebenza eSt Patricks, abathathu baya eSt Elizabeth eLusikisiki, ababini baya eNelson Mandela Academic eMthatha, omnye uya eMthatha General logama omnye esiya eLivingstone eBhayi.