Kuduke abane, kwabhubha ababini kuquka nosana ngenxa yezikhukula eKariega

Imoto ixinge emthini emva kwezikhukula. UMFANEKISO: NSRI

Indoda nosana oluyintombazana babhubhile, ngelixa abane ababhinqileyo belahlekile kulandela izikhukula eKariega, eGqeberha.

Oku kungokwengxelo yombutho wamavolontiya ongenzi nzuzo obonelela ngenkonzo yokuhlangula emanzini, iNational Sea Rescue Institute (NSRI), epapashwe ngeCawe, umhla wesibini kweyeSilimela 2024.

I-NSRI ithi malunga namashumi asixhenxe (70) abantu baye basuswa ngokukhuselekileyo basiwa kwiindawo ezahlukeneyo kumaphulo ohlangulo angamashumi amahlanu anesihlanu (55). Imisebenzi yokuhlangula iyaqhubeka.

Kwesinye isiganeko ngentsimbi yesithathu ekuseni unogada wakwaSMHART wabika isithuthi esinabantu abathandathu ababevaleleke kumlambo iBrak River, eRocklands.

“Indoda enye yafunyanwa ikhuselekile kwisiqithi esadaleka emlanjeni, ibhinqa lakhukuliswa laza lalahleka, abane abaseleyo kwaba bathandathu bafunyanwa bekhuselekile kumazantsi omlambo,” itshilo iNSRI.

I-NSRI iqhube yathi, “Imisebenzi emininzi yokuhlangula ihlangule abantu ngokukhuselekileyo kwizakhiwo, ezindlini nasezimotweni.”