Kudutyulwe indoda phambi kwesithandwa sayo!

Yindoda enamashumi amabini anesithandathu ubudala egama linguSanelisiwe Ngqulu, yelali iMasonwabisane eNgcobo, edutyulwe yabhubha phambi kwentokazi encuma nayo, idutyulwa ngamadoda amabini. 


Ingxelo ephuma kuKapteni Namhla Mdleleni ithi, obhubhileyo kwakunye nentokazi yakhe bebesazithele chuu elalini besiya evenkileni ekufutshane apho bagagene nabafana ababini bathulula ngeembumbulu bengabuzanga kwixhoba.


UMdleleni uthi unobangela wokubulawa kwexhoba awukaziwa usaphandwa ngamapolisa.

Emva kwesi siganeko kuvulwe ityala ze wabanjwa odubulileyo nonamashumi amabini anesithandathu ubudala. Ujongene netyala lokubulala, ulindeleke ukuvela phambi kwenkundla yamatyala eNgcobo. Ukwafunyenwe enompu ongekho semthethweni.