Kudutyulwe kwabulawa umfana eDelft

Amapolisa kwindawo apho kubulawelwe khona umfana

KAPA: Kudutyulwe umfana oneminyaka engamashumi anesibhozo ubudala wabhubha eDelft.

ULikhaya Mali oneminyaka engamashumi amathathu ubudala nozibonele ngamehlo esi sehlo uxelele I’solezwe ukuba yonke into yenzeke ngokukhawuleza kwaye khange abenawo namandla okubalekela isiqu sakhe.

“Xa kusenzeka izinto ezikumila kunje wonke umntu uyabaleka kuba kudala abantu bebhubhela izinto abangazaziyo nabangangeni ndawo kuzo,” utshilo uMali.

Uqhube wathi abantu abathe badubula babulala lo mfana bebehamba ngemoto yohlobo ‘lwePolo enombala oSilver Grey’ nabadubule bengaphakathi kule moto.

“Ngendlela eyenzeke ngayo kunzima ukutsho ukuba bebemrobha okanye bebeqonde nje ukumbulalak,” utsho uMali.

UNolufefe Mgijima nobesuka evenkile ngethuba kusenzeka esi sehlo uthe amapolisa ancedwe ngabahlali ukufumana abarhanelwa ababini abasolwa ngokubulala lo mfana.

“Izikrelemnqa zenza unothanda kule ndawo kodwa into endiyibone namhlanje ingalehlisa izinga lokubulawa kwabantu kuba abahlali khange babafihle apho babalekele ngakhona aba nqevu!” utshilo uMgijima.

Uqhube wathi aba nqevu bebesithi apho bafike bazimele khona abahlali bahlabe umkhosi amapolisa eza kuba nabo badikiwe kukusoloko bephepha ukufa okugcwele kule ndawo.

“Abahlali badlala indima enkulu ekubanjweni kwezi krelemqa, yilonto kubalulekile ukuba bangazifihli kuba zizoqhubeka nokusihlalisa kakubi kwezi ndawo sihlala kuzo,” utshilo uMgijima.

Abarhanelwa kuvakala ukuba babanjwe kude kufutshane nesikhululo samapolisa ale ndawo nalapho kuthe kwabanjwa isibini.

Omnye wabahlali bale ndawo uthe zixhaphakile iziganeko apho kuye kudutyulwe kubulawe abantu.

“Kubanzima ukwazi owona nobangela wokubulawa kwabantu kule ndawo kuba abanye babulalana ngenxa yokuba ngamaqela emigulukudu kodwa kwesi isihlandlo ingathi bebezama ukumrobha umfana lo.”

Isithethi samapolisa aseKapa uSergeant Noloyiso Rwexana uthe awukacaci unobangela wokudutyulwa kubulawe lo mfana kwaye esi siganeko siphantsi kophando.

Uqhube wathi esi sehlo senzeke emva nje kwentsimbi yeshumi (10:15) kusasa kwikona yesitalato saseAbadare kunye neSilversand nalapho athe amapolisa xa efika kwindawo yexhwayelo afumana ixhoba sele libhubhile linamanxeba okudutyulwa.

“Amapolisa athe aleqisa umkhondo wesithuthi eso ekusolwa ukuba abarhanelwa babaleke ngaso. Ngenene asifumana kodwa ke abarhanelwa baphuma kuqala emotweni bedubula bejongise ngasemapoliseni,” utshilo uRwexana.

Uqhube wathi abarhanelwa ababini baphakathi kwamashumi amathathu (30) kunye namashumi amathathu anesine (34) eminyaka bathe babanjwa nalapho bafunyenwe nemikhono yekati emibini engekho mthethweni.

Esi sibini sizakuvela kwinkundla kamantyi yaseBelville emva kokubekwa izityholo zokubulala nokufunyanwa nemipu engekho mthethweni.