Kudutyulwe unqevu, isibini sabanjwa kuphango lweshishini eMthatha

Abahlali bebukele amapolisa egqogqa ootsotsi kwivenkile yakwaExact kwisitalato Sutherland eMthatha

KUDUTYULWE kwabulawa unqevu, kwabanjwa oogxa bakhe
ababini ngamapolisa aseMthatha ngethuba bebexhomisa kwivenkile yakwa exact kwakule
dolophu ngenjikalanga yangoLwesine.

Esisithathu singene ngendlov’ayingeni kule venkile, sixhobe
sifohlele sinyanzelisa ukunikwa imali neemfonomfono zohlobo loonomyayi. Khange
kube kudala bagaleleka abakwantsasana, ekuvakala ukuba babizwe ngomnye
wabathengi obekule venkile. Le migewu ivulele ngeembumbulu kumapolisa, aze nawo
abuyisa kwangazo ebulala omnye waba nqevu, abamba isibini esiphakathi kwe 30 ne44 yeminyaka ubudala. Kurhaneleka ukuba owesine obeyinxalenye yabo obengaphandle kule venkile uye wabaleka.

Othethela amapolisa aseMthatha uKhapteyni Dineo
Koena uthi la madoda angene abophelela umanejala wakwaExcact ngentambo yombane, emva koko azidaphulele iimfono mfono ezibalelwa kumashumi amabini, kwakunye
nesixa mali
esingachazwanga, eziye zafumaneka.

Amapolisa akwafumene imipu emithathu emifutshane, iimagazine
ezintathu ne31 yeembumbulu kwakunye namakhoba eembumbulu zompu iR-5 kwakwindawo
yesiganeko.

Ingxelo kaKhapteyni Koena ibika ukuba bonke
abarhanelwa  basuka kwindawo yakwaMashu eThekwini. Kulindeleke ukuba bavele
enkundleni yamatyala eMthatha nalapho bajongene namatyala okuxhomisa kuxhotyiwe,
ukufunyanwa nemipu kwakunye neembumbulu ngokungekho mthethweni. Esisiganeko
sikhokelele ekubeni isitalato iSurtherland sivalwe iiyure ezimbalwa,
saphazamisa noshishino kumashishini akufutshane, ekuye kwanyanzeleka ukuba avale
phambi kwexesha.