Kufuniswa ngababulele benxibe ezamapolisa

Amapolisa aseMonti aphanda ngetyala lokudutyulwa kukanogada ngamadoda amabini abebenxibe iyunifom yamapolisa. Oku kwenzeke ngoLwesibini kule veki ngethuba amadoda azenza amapolisa engena kwiPosi yaseGonubie eMonti.

La madoda mabini ebehamba ngemoto eluhlaza eluhlobo lweSuzuki Expresso. Ingxelo ephuma kuBrigadier Tembinkosi Kinana ithi la madoda anyanzelise ukungena ngenkani kumasango ale Posi kodwa unogada wala ukuvula, kulapho baye bamdubula emva koko bathatha naloo mpu wakhe emva koko babaleka.

UKinana uqhuba uthi emva kwemizuzu bebalekile kuye kwabhaqwa le moto inyengezwe eSandy Springs inebhegi enale yunifomu yamapolisa.

Amapolisa ahlaba ikhwelo kuluntu luncedisane nawo luze kuzotsho kubanjwe abo babuleleyo.