Kufuniswa ngomzimba wenkosikazi eNgqamakwe

Amapolisa aseNgqamakhwe akhangela uncedo kubahlali kulandela ukugetyengwa kwenkosikazi enamashumi amahlanu nane (54) eminyaka ubudala.

Kurhaneleka ukuba umfikazi ebelele yedwa ngoLwesibini we-7 kule sikuyo inyanga kwilali yaseVotini, ekwisithili saseMpukane, kwidolophu yaseNgqamakhwe.

Kuvakala ukuba ummelwane womfikazi uye waba nesithukuthezi akuba engamboni umakhelwane wakhe kusasa.

Isithethi samapolisa aseGcuwa neziphaluka uKapteni Jackson Manatha, udiza ukuba umakhelwane uye wagqiba kwelokuya kunkqonkqoza emnyango kwakhe nalapho engafumananga mpendulo, waze wagqiba kwelokuba alikhabe ukuze luvuleke ucango olo.

UManatha uthi, umakhelwane uye wafumanisa ukuba umfikazi unenxeba kumzimba wakhe wangentla.

Kuvulwe ityala lokubulala ngelixa kungeka nqakulwa mntu. Kubongozwa nabani na onokuba nolwazi eze ngaphambili.

Igama lexhoba alikabhengezwa de kube kanti kubikelwe izalamane zalo.