Kufunyenwe imizimba yamadoda amabini eGqeberha

Amapolisa aseDespatch aphanda ukubulawa kwesibini samadoda, ekufunyenwe imizimba yaso ePerseverance, eGqeberha, ngentseni yayizolo uLwesine.

Le mizimba ibonwe ngumqhubi wesithuthuthu ngethuba egqitha ngakumsele oseSumcay Road, ePerseverance, ngentseni yangoLwesine.

Ingxelo ithi le mizimba ibisele yonakele ngethuba ifunyanwa. Omnye umzimba ubunxibe ishethi emnyama, ibhlukhwe emfutshane enamagqabi, neeteki ezimnyama.

Ukanti umzimba wendoda yesibini wona ubunxibe ishethi epinki, nebhlukhwe eluhlaza, kunye neeteki ezimnyama. Iminyaka yala madoda iqikelelwa phakathi kweminyaka eyi-30 ukuya kwiminyaka eyi-40

Nabani na onokuba neenkcukacha ezinokunceda amapolisa kolu phando, uyacelwa ukuba aqhagamshelane namapolisa aseDespatch kwezi nombolo 041 933 8002 okanye 08600 10111.