Kufunyenwe umpu kunopotwana onomhluzi!

Imifanekiso: SAPS

AMAPOLISA alwa ubundlobongela bezigqubu zemigulukudu yaseBhayi afumene umpu ufihlwe kunopotwana obugcwele ngumncindo.

Esi sehlo senzeke ngoLwesine ngethuba amapolisa egqogqa kwindlu ekwisitalato iReynecke eHelenvale kumantla aseBhayi.

“Bekurhaneleka ukuba le ndlu inemipu neziyobisi. Emva  koko kufunyenwe umpu oyi-9mm Pistol ufihlwe kunopotwana onomhluzi. Akukho mntu ubanjiweyo,” utshilo uColonel Priscilla Naidu othethela amapolisa.

Inombolo yalo mpu ifunyenwe ikhuhliwe. 


UNaidu uthi lo mpu uza kuthunyelwa kuvavanyo ukuhlolwa ukuba awukhange usetyenziswekulwaphulomthetho kwisini na.