Kukrokrelwa ukuba bolusene bodwa abakhwetha eNyandeni

Kusweleke umkhwetha oneshumi elinesixhenxe leminyaka ubudala kwilali yaseMqwangqweni eNgqeleni ngoMvulo wale veki kulandela ukungena kwibhumba elingagunyaziswanga.

Ngokwengxelo, abakhwetha bebebathandathu bebonke kweli bhuma kuquka nabathathu abasuka eSajonisi.

Umhlali welali uSabelo Dumani otyelele eli bhuma ngeliyokuhlangula uthi ngokwembonakalo ulwaluko olungahambanga ngendlela ingalulo unozala wokusweleka kwexhoba.

“Xa bendijonga le ngxaki ndiqaphele ukuba akoluswanga ngendlela elungileyo. Ngethuba ndibuza abakhwetha ukuba boluswe ngubani bathe boluswe yingcibi abadibene nayo ehlathini eSebeni, nto leyo esenza sikrokre ukuba bolusene bodwa aba bantwana.”

“Le meko ifuna uphando olupheleleyo kuzokhangelwa inyaniso nomenzi walo mkhuba. Enye into akukho khankatha kweli bhuma,” kutsho uDumani.

Ixhoba liyinxalenye yamakhwenkwe athe oluka ngomhla wama-20 kuJuni befikela kwamanye ebengene nge-17 kuJuni.

Inkosi yelali uNkosi Nokhanyile Nqeketo uthi ingxaki ekhoyo ngabantwana abazimela abazali baye kumabhuma angekho mthweni bagqibele besonzakala. “Siyathetha nabazali ngelithi mabagade abantwana babo babase kwiingcibi ezisemthethweni kodwa bakhalaza ngelithi abaxelelwa ngabantwana.

“Sicela abazali bayeke ukwalusa abantwana abangaphantsi kweshumi elinesibhozo leminyaka,” kubalula uNkosi Nqeketo. Iingxelo zithi kwindawo yaseMqwangqweni kukho ibhuma elingekho mthethweni ebekulindeleke liyogqogqwa izolo.

Othethela amapolisa kummandla waseMthatha uDineo Koena ungqinile ngokusweleka kwale nkwenkwana ekwathi kuvulwe ityala lophando.

Kwelakhe icala uMamkeli Ngam othethela isebe lemicimbi yemveli eMpuma Koloni uthi, le nkwenkwana yinzalelwane yaseNtsundwana eNgqeleni.

Ewonke amakhwenkwe asele eswelekile ngenxa yolwaluko olugwenxa asixhenxe kwiphondo leMpuma Koloni.

isibhalo@inl.co.za