Kuntsuku inyamelele inkosikazi yaseGqeberha

Yinkosikazi egama linguThandeka Mniki enamashumi amane anesibhozo ubudala (48) esele iyiveki yesithathu le inyamalele emzini wayo.

Le nkosikazi ichazwe ngumyeni wayo kwisikhululo samapolisa saseSwartkops eGqeberha njengelahlekileyo.

Ingxelo ephuma emapoliseni ithi uMniki wagqityelwa ngentsimbi yesibhozo kusasa kungeCawa ezintsukwini, umhla wama31 kwinyanga yeKhala esemzini wakhe okwisitalato iMthavuma eseWell Estate.

Umyeni wale nkosikazi ichaze emapoliseni ngoLwesihlanu kwiveki ephelileyo njengelahlekileyo.

Ngethuba inyamalala yayinxibe isikipa esimhlophe, ijezi eluhlaza kwakunye neteki eziluhlobo lwe-all star.

Amapolisa abongoza nabani na onokuba nolwazi malunga nokunyamalala kwale nkosikazi atsalele umcuphi uSrg Martin Assia ku 082 442 1099, 08600 10111, SMS 32211 okanye atsalele nasiphi na isikhululo esikufutshane.