Kuphinde kwakrara eDale eQonce

UMphathiswa wezeMfundo eMpuma Koloni, uFundile Gade, utyelele isikolo iDale Junior College yaseQonce ngoLwesithathu, ephulukene nabafundi ababini kwingozi yemoto emva kwemini ngoLwesibini kule veki, logama abalishumi elinesine (14) besachacha kwisibhedlele esiseMdantsane naseMonti.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi sesebe lezoThutho, Unathi Binqose, aba bafundi bebesuka kwimidlalo yehockey kwesinye sezikolo eziseMonti ngoLwesibini ngethuba umqhubi wesithuthi ebebekhwele kuso ephulukana nolawulo bephakathi koMdantsane naseQonce.

Isebe lezeMfundo lidize ukuba liza kuthumela oonontlalo ngeenjongo zokunika ululeko lwasengqondweni kubafundi.

UMphathiswa weli Sebe, uWeziwe Tikana-Gxothiwe, udlulise amazwi ovelwane kwiintsapho zala makhwenkwe mabini aphulukene nobomi babo.

UTikana-Gxotiwe ukwanqwenelele abo bakwizibhedlele ezohlukeneyo ukuphila okukhawulezileyo.

IDale ibisazikhoth’ inxeba lokubhujelwa ngabafundi ababini kwakulo nyaka.