Kuthengiswa ipitsa kwilokishi yaseKhayelitsha

ULucky Balfour esenza ipitsaUMFANEKISO: PHANDO JIKELO

UKUBA ubucinga kufuneka de ukhwele isithuthi uye edolophini ukuze ufumane ipizza, libala akunjalo ngoba kukho indawo ebizwa ngokuba yiSweet and Lovely eKhayelitsha ethengisa zonke iindidi zepizza.

Le ndawo yikharaven ekwikona exakeke kakhulu phakathi kwesitalato saseSpine neLwando. Yavulwa nguNokuthula Sigaba oneminyaka engama47 ngo2014 ngeenjongo zokusabela iphulo likarhulumente- iVukuzenzele.

ISweet and Lovely inabaqeshwa abangapha kweshumi kungoku nje. Yazala enye ivenkile ekooA kwaseKhayelitsha.

USigaba uthe wabona ikroba emva kophando lwakhe nalapho wafumanisa ukuba zikhona zonke iintlobo zokutya ezilokishini ngaphandle kwepitsa. Uthe wayeka umsebenzi wakhe apho wayeneminyaka emithandathu ebhaka ipitsa khona.

“Ndathi ndisakufumana olo lwazi ndaqonda ukuba mandiyeke ndizivulele eyam indawo yepitsa. Ndifumana iminxeba imini yonke mihla le. Ndinabaqeshwa abangapha kweshumi. Abanye zange basebenza ngepitsa ndibafundisa ngokwam.”

USigaba uthe wayengathembi ukuba liza kuhamba eli shishini ngelixa wayesaqala. “Ndaqala ngokwenza ipitsa yekhowa nevienna. Yathengwa ngohlobo olumangalisayo. Ngoku ndenza iindidi zepitsa eziyi15. Kuthengwa ezi zinexabiso eliphezulu kanye. Eyona ithengwa kakhulu ngumxube wekhowa, itswele, inyama ecoliweyo, izihlunu, itumato neavokhado. Ixabisa ikhulu leerandi xa inkulu.”

I’solezwe lihlangene nomhlali waseKraaifontein uDenzil Scheepers ngelixa belisenza udliwanondlebe noSigaba. UScheepers nosebenza eBellville uthe uyibetha ibe ncinci imoto ukuya eKhayelitsha qho xa erhalela ipizza.

“Ukuba ndiyibawele ngexesha lesidlo sasemini, ndithi ngqe ukuza apha ndiqinisekise ukuba ndifika ndiphinde ndibuye ngethuba. Imnandi ipitsa yalapha,” utshilo.

ULwanele Somerset osebenza eSweet and Lovely uthe, unomsebenzi osisigxina xa kungoku.

“Into emnandi ngalo msebenzi kukuba ndiphangela elokishini nto leyo ethetha ukuba andiyidingi imali yesithuthi neyokutya kwasemsebenzini. Ndiyakwazi ukwenza ipitsa ngoku okokuqala ebomini bam,” utshilo.