Kutshe iivenkile eBhayi!

Ivenkile yakwaPep eBhayi isitsha UMFANEKISO: Sisonke Mlamla

Namhlanje abathengi nabasebenzi beevenkile
ezidwele kwiindlela yaseGovan Mbeki eBhayi, bothuswe sisihelegu sokutsha
kwenye yeevenkile ezilapho, kuquka ivenkile yakwaPep nevenkile yokubhaka
ethengisa amaqebengwana iWhitfield.

Aba basebenzi nabathengi kunyanzeleke ukuba
bakhutshelwe ngaphandle, kangangeeyure ezintandathu, ngelixa izicima-mlilo
ziphantsi naphezulu zisilwa nalo mlilo.

Abaphathi bezi venkile abavumanga ukusondela
kwabeendaba, ukanti oziboneleyo, nongavumanga ukukhankanywa uthi, ubone
inyambalala yabantu imile, nezithuthi zokucima umlilo namapolisa, naye wama
wajonga kanti ngumlilo phakathi kule venkile.

UDeborah ongumphathi wooPep eBhayi,
emnxebeni uthe akanalwazi ngokutsha kwale venkile, kodwa uza kundwendwela
le venkile afumane inkcazelo nonobangela walo mlilo kwizicima-mlilo.

Nangona izicima-mlilo zingavumanga
ukuthetha nabeendaba, basiqinisekisile ukuba akukho mntu ugaxeleke kulo mlilo.