Kutyalwe amapolisa kwihostele yaseMlazi

Ojongene nezesipolisa wombutho weDA KwaZulu Natal uZakhele Mbhele ufuna ukuba kubekwe abezobuchwephesha kulwaphulo mthetho kwakunye nabajongene nokhuseleko kwiHostele yaseMlazi iGlebelands.

Le hostele yileyo idume kakubi ngokubulawa kwabantu abahlala kuyo ingakumbi abezopolitiko.

UMbhele, ekunye nenkokheli yela phondo uZwakele Mncwango bebetyelele le hostele ngeenzame zokufumana ncakasana kubahlali baphaya ngokubulawa kwabantu.

IGlebelands yileyo iqale kunyaka ka2014 ukuba nezixholoxholo zokudutyulwa kwabantu, ngokwengxelo sele bengamashumi amathandathu ababulewe kula mmandla.

Elakutsha nje ixhoba nguceba wombutho olawulayo, iANC uZodwa Sibiya.