Kutyalwe iR502 million ezakudala amakhulu emisebenzi eMpuma Koloni

Ukusuka ekhohlo nguNjingalwazi Mlungisi Makalima, UMphathiswa uOscar Mabuyane, uSekela Mphathiswa Bulelani Magwanishe, uKingsley Tloubatla weNulatex, uNeil Isaacs weMeek Mines kwanoSimphiwe Kondlo UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI

ISIZA soPhuhliso lwezoShishino eMonti (East London Industrial Development Zone) ngoLwesine libhengeze utyalomali olungaphaya kwezigidi ezingamakhulu amahlanu eerandi kwiphulo eliza kudala imisebenzi engamakhulu amane anesihlanu.


Esi sibhengezo senziwe yingqonyela yesi siza uSimphiwe Kondlo, ebhengeza ukuba inkampani yokuchwela nokugudisa idayimani, iMeek Mines, kwanenkampani eyenza iikhondom iNulatex SA ziza kuqhuba ushishino eMonti, emva kwesivumelwano esityikitywe phakathi korhulumente waseMpuma Koloni, esi siza kwanesebe loRhwebo noShishino kuzwelonke.

UNeil Issacs wakwaMeek Mines uthi inkampani yabo iza kutyala iR423 million ngeenjongo zokudala imisebenzi ekwikhulu elinamashumi amahlanu logama uKingsley Tloubatla wakwaNulatex ebhengeze ukuba baza kutyala iR79 million ngeenjongo zokudala imisebenzi engamakhulu amathathu.

UKondlo uthi omabini la mashishini, uMeek Mines noNulatex, angumzekelo weenguqu kwezoshishino kuba akhokelwa ngabantu abamnyama.

UMphathiswa woPhuhliso loQoqosho ephondweni uOscar Mabuyane uthi olu tyalomali ngumfuziselo wokuba esi siza saseMonti yindawo elungileyo yokwenza ushishino.

“Olu tyalomali luza kusinceda kule ngxaki yokumka kwabantu beshiya iMpuma Koloni besiya kwamanye amaphondo ngenxa yokungabikho kwemisebenzi,” utshilo uMabuyane. 

USekela Mphathiswa wesebe loRhwebo noShishino uBulelani Magwanishe uthi olu tyalomali lubonisa mhlophe ukuba inkqubo yabo yokuxhasa amashishini amnyama, iyasebenza. 

—