Kuvulwa ithala leencwadi egameni likaNtantala-Jordan

IThala Leencwadi UMFANEKISO: Paballo Thekiso

Iiyunivesithi ezintathu kulindeleke ukuba zivule ngokusesikweni ithala leencwadi elithiywe ngoNjingalwazi Phyllis Ntantala-Jordan.


NgoMgqibelo umhla wama-27 kweyeDwarha, iYunivesithi yoMzantsi Afrika (Unisa), iYunivesithi iWalter Sisulu kwaneYunivesithi iFort Hare, iza kube isungula iPhyllis Ntantala Collaborative Library kumsitho oza kubanjelwa kwikona yezitalato iOxford neChurch eMonti.

Eli thala leencwadi, eliqale ukwakhiwa ngo2013, lixabisa izigidi ezingamakhulu amabini eerandi kwaye liza kuthwala umthamo wabafundi bezi yunivesithi zintathu abakumawaka alishumi elinesibhozo (18 000).

UMphathiswa weMfundo ePhakamileyo nezoQeqesho ,uGqirha Naledi Pandor, kulindeleke ukuba enze intetho kulo msitho.

UNtantala-Jordan wafumana isidanga kwizikomfundo laseFort Hare kwiminyaka yoo1930. EFort Hare kulapho wadibana nesoka elinguArchibald Campbell (AC) Jordan. Emva koko esi sibini saya eKapa, nalapho uAC wayehlohla khona (kwiYunivesithi yaseKapa [UCT]) ze emva koko bafudukela eMelika apho, bobabini, bangcwatyelwe khona.

UJordan (AC) wazalelwa eMbokothwana kuTsolo logama uNtantala-Jordan ezalelwa eTyekelebende eDutywa. UPallo Jordan ngunyana wabo.