Kuvulwe ityala lokubulala indoda eKaladokhwe

Uzakubuyela kwakhona kwiinkundla zamatyala aseKaladokhwe kuMvulo weveki ezayo ojongene netyala lokubulala uSibohle Nontshulwana onamashumi amabini anesihlanu eminyaka ubudala.

Amapolisa aseKaladokhwe ayaphanda ngeli tyala kulandela emva kokubonwa kwesi sibini sixambulisana ngomhla wesibini kule nyanga sikuyo kwisitalato iBantom eMichausdal kwaseKaladokhwe kusuku lwesibini uqalile unyaka ka2016.

Umrhanelwa lo wahlaba uNotshulwana ngemela ebukhali emqaleni nongazange athathe thuba wabhubha kwangoko.

Umrhanelwa waye wabanjwa kwangoko wavela enkundleni ngoMvulo umhla wesine, waze washiyeka eziseleni nalindele usuku lwakhe nalapho azakube efaka isicelo sakhe sebheyile.