Kuxhonyiswe iveni yesonka eMthatha

UMFANEKISO: Itumeleng English /ANA
YINDODA enamashumi amathathu anesibini ubudala yaseMthatha ebanjiweyo emva kokuba ithe yaphanga iveni ethutha isonka kwiilali zaseViedgisville kude kufuphi naseMthatha.

Oku kwenzeke ngoLwesithathu emva kwentsimbi yeshumi elinanye kusasa.

Ingxelo ephuma kuKapteni Dineo Koena ithi umqhubi weveni ethutha isonka kwakunye nabancedisi bakhe bebesendleleni eya eCoffee Bay eMqanduli beyokubeka isonka ngethuba kusithi gqi iTazz emhlophe imisa ngqo phambi kwale veni iyivalela ukuba ingedluli.

“Kwehle amadoda amathathu kule Tazz sele exhobe ngemipu ekhombe kumqhubi weveni nalapho umqhubi wohlike wabaleka esindisa ubom bakhe kwaba baphangi. 
Abarhanelwa emva koko bangene kule veni omnye wakhwela kwisitulo somqhubi, ababini bakhwela ngasemva nabasebenzi bahambe bebeka isonka kwiindawo ebekufanele ukuba sibekwa kuzo. 

Ukugqiba kwabo iveni ijike yaya kwilali yaseMadondile eMthatha emva koko yatyala abasebenzi kuloo lali neveni leyo yabo,”  utshilo uKoena. 

Uqhuba uthi kuphando olukhawulezileyo lwamapolisa, omnye kumrhanelwa kwabathathu ubanjwe kwayizolo kwilali yaseMthentu wabhaqwa esenompu. Ababini abarhanelwa bakwazile ukubaleka basinda njengoko kusakhangelwa bona. Lo umnye ulindeleke ukuvela phambi kwenkundla yamatyala eMthatha apha evekini malunga netyala abekwe lona lokuxhomisa