Kuyoze kuse kujuxuzwa kwiBuyel’ekhaya Music Festival

Kule mpelaveki azibuzwa ukuba iinyosi zitshoni phi nanjengoko ungafikanga ugalelekile umnyhadala olindwa ngamehlw’ abomvu minyaka le kwinyanga yoMnga eMonti. IBuyel’ekhaya Music Festival ikunyaka wesibhozo iqhutywa, ibuya kulo nyaka iphethe nomboniso wefashoni okokuqala.

Lo mboniso wefashoni uzakubanjwa ngomhla we-16 kweyoMnga eOrient Theatre, phantsi kwesihloko esithi ‘Going back to our roots.’ Abathungi beempahla abasibhozo beMpuma Koloni bathi bafumana uqeqesho lweentsuku ezilishumi eGoli, phantsi kwabathungi abadumileyo uDavid Tlale noThula Sindi.

Kungoku nje aba bathungi bazakufumana ithuba lokubonisa ngempahla ethungwe ngabo kulo msitho wefashoni wokuqala weBuyel’ ekhaya.

Ukanti iBuyel’ekhaya Music Festival yona izakuqhutyelwa eBuffalo City Cricket Stadium ukusuka ngentsimbi yeshumi kusasa ngeCawa, kuye kutsho ngentsimbi yesihlanu kusasa ngoMvulo.

Othethele iMazwai Strategic Communications eququzelela iBuyel’ekhaya , uPhoebe Phokompe, uthe amalungiselelo aqhuba kakuhle nanjengoko iqela lisebenza ubusuku nemini.

Ukwathe iintengiso zamatikiti ziyakhuthaza, zikwabonakalisa nenkxaso yoluntu kulo mnyhadala.

Lo mnyhadala uneemvumi ezaziwayo eziquka uDorothy Masuku, uJonas Gwangwa, uRingo Madlingozi, uBlack Coffee, uMsaki, uAKA, uBabes Wodumo, uMobi Dixon, nabanye.

Amatikiti ayafumaneka eComputicket kwaye axabisa iR200, ukanti kwabo baphethe izikhenkcezisi bazakuzihlawulela iR50.