Kuza kuvalwa iindlela eQonce ngoMgqibelo

NgoMgqibelo, 5 eyeKhala, iRAF iya kwiholo laseQonce ngelizama ukwazisa iinkonzo zabo kubahlali. Baqala ngentsimbi yesibhozo kusasa ukuya kutsho kweyesine emva kwemini

QAPHELA: Kuza kuvalwa ezi ndlela eQonce ngoMgqibelo, umhla wesihlanu kule nyanga: Maclean Street kunye neDowning Street ukusukela ngentsimbi yesithandathu ukuya kutsho kweyesithandathu emalanga.

Ngeenkcukacha ezithe vetshe ngale Roadshow nokuvalwa kwendlela nxulumana noBongiwe Nyengane-Tyopo ku:

bongiwet@raf.co.za