Kwisixhenxe (7) esidutyulwe sabhubha kuquka nomntwana oneminyaka eyi-8!

Ngabantu abasixhenxe (7) kuquka nomntwana oyinkwenkwe oneminyaka esibhozo (8) kuphela abathe badutyulwa babhubha ngentsasa yangeCawe kwindawo yakuNxanxashe kuGatyane.

Oku kuza emva kokuba amaPolisa afumene iingxelo zokuba kunodubulwano olwenzekayo apho iimoto ezintathu kuzo kufunyenwe imizimba yamaxhoba.

Kwimoto eluhlobo lweMazda kufunyenwe imizimba emithandathu, omnye umzimba wabhaqwa kwiToyota Fortuner kude kufuphi neMazda, kwimoto yohlobo lweVW Polo engekude nosapho, bekungekho mzimba koko kufumaneke amabala egazi.

UColonel Priscilla Naidu uthi, le mizimba ngokweminyaka efunyenwe kwindawo yexhwayelo iphakathathi kwe8 ukuya ku45.

Uthi unobangela awukaziwa kwaye okwangoku akukabikho mntu ubanjiweyo.

UNaidu uthi amagama amaxhoba azakuchazwa xa sele zonke iintsapho zamaxhoba zifumanekile.

UMkomishinala wamaPolisa eMpuma Koloni uLieutenant General Nomthetheleli Mene usikhalimele kabukhali esi senzo. UMene ubongoza kuye nabani na onokuba nolwazi malunga nesi sehlo eze ngaphambili asebenzisane namaPolisa kuphando ukuze babanjwe abenzi bobubi.

“Iqela labacuphi abanamava kuphando liza kusebenza ngokuzinikela ukugubhulula inyaniso nonobangela wokubulawa kwabantu kanje,” utshilo uMene.