Lala ngoxolo Ngalitye

Mlamli ondala

Ubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela uMlamli “Ngalitye” Ondala ngeCawa, 30 eyeDwarha 2016.

Inkonzo izakuqhutyelwa kwiholo yesixeko (City Hall) eMonti.

Iinkcukacha ezithe vetshe zifumaneka kumaqabane akhe omzabalazo, uTom 082 940 2471 noNgoako 082 808 9755