Libekwa kwikhaya lalo lokugqibela itshantliziyo lamalungelo oluntu

Nomboniso Nangu-Maqubela

Itshantliziyo lamalungelo oluntu laseMpuma Koloni, uNomboniso Nangu-Maqubela, libekwa kwikhaya lalo lokugqibela ngoMgqibelo umhla we-15 kule kaTshazimpuzi.

Inkonzo izakubanjelwa kwiYunivesithi yaseFort Hare eMonti ngo-09:30 kusasa.

UNangu-Maqubela, ebeyingqonyela yeNational Alliance for the Development of Community Advice Offices (Nadcao) eMzantsi Afrika, ebekwalilungu lebhungu leyunivesithi yaseFort Hare.

Ubhubhe ngentsasa yangoMgqibelo emva kwesigulo esifutshane abuye naso eMalawi, nalapho ebeyokucwangcisa inkqubo yeencutshe zase-Afrika.

Phumla ngoxolo Chisana, Ndebe, Nkomo Zibomvu!