Libhubhile ipolisa elidutyulwe ngunqevu obhubhileyo

Sigxekwe kabukhali isehlo sokudutyulwa kwepolisa laseMount Fletcher uConstable Sinethemba Qwanti, obhubhele esibhedlele emva kokudutyulwa ngunqevu wakwilali yaseNgxaxha kufuphi neMount Fletcher kwiveki ephelileyo.

Esi sehlo senzeke ngethuba lo nqevu ethulula iimbumbulu kumapolisa aseMount Fletcher emva kokuba la mapolisa engene kwakhe efuna ukugqogqa umpu obukholeleka ukuba awunampepha-mvume.

Ngethuba kutshintshiselwana ngerhuluwa phakathi kwamapolisa nalo nqevu mnye, amapolisa amabini, uQwanti noConstable Lefora athe afumana umonzakalo ze aleqiswa esibhedlele. Kube ngelo thuba kanye apho amapolisa aye avulela uwalakahla weembumbulu, amdubula ambulala lo nqevu.

UMkomishinala wamapolisa aseMpuma Koloni uLieutenant General Liziwe Ntshinga usigxeke kabukhali esi sehlo.

“Sililisana nosapho kwakunye nezihlobo zakwaQwanti ngelixesha lobunzima abajongene nalo. Sizakwenza ngako konke ukuxhasa olu sapho. Ukubhubha kwelungu lesipolisa ayiyolahleko yolosapho nakuthi mapolisa kuphela, yilahleko enkulu kwilizwe lonke,” utshilo uNtshinga.

UQwanti usebenzele isipolisa ukusukela kweyoMqungu ngonyaka ka-2012.

Ukanti nomphathiswa wezokhuseleko ephondweni uWeziwe Tikana ukukhalimele ukubulawa kweli polisa.