Ligwetyiwe ilungu lepalamente laseZimbabwe

Ilungu lepalamente kwiZanu PF okwangusomashishinni uMunyaradzi Kereke, ugwetywe iminyaka elishumi elinesine engaphakathi entolongweni yinkundla yaseHarare, emveni kokuba efunyenwe enetyala lokudlwengula, yinkundla yala mmandla.

UKereke ufunyenwe enetyala lokudlwengula umtshana wenkosikazi yakhe eyayineshumi elinesithathu (13) ngonyaka ka2010. Wenza eli sikizi emkhombe ngompu.

Umtshutshisi wabucala uCharles Warara uthe, makanikwe isigwebo esiqatha kwaye esingumzekelo uKerere.