Limisiwe ityala likaNelani yinkundla

Limiselwe umhla weshumi elinesibhozo kwiveki ezayo ityala likaSinethemba Nelani (20) yinkundla yamatyala aseTinarha.

UNelani ujongene netyala lokuqhekeza kwanelokubulala ixhegwazana lomlungukazi uRomance Thompson (79) kwifama yakhe eTinarha ngomhla weshumi elinesixhenxe kwinyanga edlulileyo.

Iingxelo eziphuma kooKhetshe zithi, uNelani nobesaziwa lixhoba eli ubanjwe kuLwesihlanu weveki ephelileyo ebusuku ebanjwa ngooKhetshe.

Ngomhla we-19 uzakube eyokufaka isicelo sakhe sebheyile phambi kweenkundla zamatyala ala mmandla.