Liphume ngebheyile ipolisa eladubula isinqandamathe

LIFUMENE ibheyile ipolisa eladubula lonzakalisa isinqanda-mathe salo eMatatiele. Belivele kafutshane phambi kwenkundla kamantyi ze lanikwa ibheyile yeR1000, ityala lamiselwa inyanga ezayo.

Belijongene nezityholo zokuzama ukubulala. Othethele amapolisa aseMatatiele uKhapteni Raphael Motloung, uthe lisarhoxisiwe emsebenzini ngelixa kusaqhutywa uphando.

Kanti uthe intokazi eyadutyulwayo yona ichacha kuhle kwisibhedlele sale dolophu.

Uqhube wathi: “Ukubanjwa kweli polisa ngumzekelo wokuba wonke umntu uyalingana phambi kwengalo yomthetho.”

Lona lathi ladubula lonzakalisa kanobom intokazi ebelincuma nayo ekwali polisa, emva kokuba ingafunanga ukumtyelela egumbini lakhe ngexa bengekho kwimpangelo.

Ityala liphantsi kophando leziko lophando-mapolisa elizimeleyo i-Independent Police Investigative Directorate.