Liswelekile igqala lezopolitiko

UMBUTHO olawulayo iANC eMpuma Koloni uphantsi kwelifu elimnyama emva kokushiywa lelinye igqala lomzabalazo leli phondo uDumisani Mafu.

UMafu yayingusihlalo wokuqala weANC kwiphondo leMpuma Koloni, ekwanembali yokuba yinxalenye yamajoni oMkhonto Wesizwe, kwaye ukwangomnye woonogada balowo yayingumongameli wokuqala wedemokhrasi uNelson Mandela.

Unobhala weANC kweli phondo uOscar Mabuyane uncome indima athe wayidla okaMafu, emchaze njengomnye wabo bazinikela ngokupheleleyo ekukhululeni eli lizwe.

Ingxelo egcweleyo ngobomi bakhe sizakuniphathela kwiphephandaba langolwesibini.

-Johnnie Isaac