Liyonyuka ixabiso lamafutha ngomso

Ixabiso lepetroli lizakonyuka nge-52 yeesenti ilitha, ngelixa idizili yona izakuntinga iyokuma kwi-76 yeesenti ngoLwesithathu, oku kudizwe lisebe lezamandla izolo.

Eli sebe lithi, oku kubangelwe kukonyuka kweemveliso zamafutha kwiimarike zamazwe nobuthathaka kwingqekembe yerandi xa ithelekiswa nedola.

Longeze ngelithi, ukuxhuma okukhulu kwixabiso lediesel kubangelwe ziimfuno eziliqela, nalapho abahlalutyi belindele imarike yedizili ibe nokuqina kwiinyanga ezimbalwa ezizayo.

Ixabiso leparafini lizakuxhuma ngama-83 eesenti ilitha ngoLwesithathu, kuquka nelo lerhasi yohlobo lwepetrolium elizakonyuka nge-98 yeesenti ikhilogram.