Mabuyane: ‘Sifuna amashumi asibhozo eepesenti’

INkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane.

INkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane uthi unethembe elikhulu lokuba iphondo lakhe lizakwenza ngcono kulo nyaka kwiziphumo zebanga leshumi. “Kunyaka ophelileyo besifumene amashumi asixhenxe anesixhenxe ngoko ke kulo nyaka asithandabuzi, sifuna amashumi asibhozo eepesenti ekhulwini,” kucacisa uMabuyane.

Ngelizama ukukhawulela iziphumo zebanga leshumi, uMabuyane ebetyelele isikolo saseLwazi eMdantsane.

“Xa esenza intetho yakhe uMphathiswa uAngie Motshekga sakuba sihleli ethembeni siliphondo leMpuma Koloni, kuba yonke into yenziwe ngempumelelo,” kutsho uMabuyane.

Ingxelo kaMalusi ithi ngabafundi abaqabeleyo kwisigidi abathe babhala iimviwo zebanga leshumi kunyaka ka2023.

Ukanti isebe lezemfundo eMpuma Koloni liqinisekise ukuba iingxaki zokuhanjiswa kwabantwana azizukubakho kulo nyaka nanje ngoko sele bewenzile amalungiselelo. Minyaka le abafundi abakumabanga ahlukeneyo badibana nengxaki yokungabikho kwezithuthi zokubahambisa esikolweni.

OnguMphathi weMalusi uMafu Mamoketsi uthi awukho umkhonyovu owenzekileyo ngexesha kubhalwa iimviwo zebanga leshumi kunyaka ophelileyo.

“Siyakuqinisekisa ukuba akukho mkhonyovu uqhubekileyo ngethuba kubhalwa iimviwo zokuphela konyaka ngabafundi bebanga leshumi,” uhambisa atsho uRamoketsi.

UMphathiswa wesebe lezemfundo kuzwelonke uAngie Motshekga kulindeleke ukuba akhuphe ingxelo ebhentsisa iziphumo zebanga leshumi ngoLwesithathu. Othetha egameni leli sebe uAlijah Mhlanga uthi ngenene uMphathiswa uMotshekga uzakuba esothula ingxelo engeziphumo zebanga leshumi.

“UMphathiswa uzakuba ekhupha ingxelo ecacisa ngomsebenzi wamaphondo, ukuze kamva ingxelo ithunyelwe kumaphondo kudizwe amagama wabo basebenze kakuhle,” utsho uMhlanga.

Ingxaki yokucima kombane kweli yeyona iphazamise ukubhalwa kweemviwo ngabafundi bebanga leshumi. Imibutho yezopolitiko equka iEFF yakugxeka kakhulu ukumka kombane ngexesha lokubhalwa kweemviwo.