Malema: yiEFF enokutshintsha iimpilo zabantu

Inkokeli yombutho ophikisayo iEconomic Freedom Fighters uJulius Malema, uthi umbutho i-EFF ngumbutho ekuphela konokutshintsha iimpilo zabantu.

Uthi kuba bangumbutho wabantu abatsha uninzi lwabo, kwaye abasemdleni ngamandla abazokuza notshintsho.

UMalema uthi, uluntu malukhe lubanike ithuba kule minyaka mihlanu, esithi kwiminyaka nje emibini kule mihlanu bakuwubona umahluko.

UMalema ukutsho oku ngethuba egaya inkxaso yolonyulo loorhulumente basemakhaya olukwiiveki ezimbalwa ezizayo.

Uthi xa uvotela i-EFF likamva lakho elo.