‘Ndiyazingca ngobumnyama bam’

Inkokeli yeDA uMmusi Maimane uthi uyazingca ngebala lakhe UMFANEKISO: Thobile Mathonsi/African News Agency/ANA

NDINGUMMI waseMzantsi Afrika omnyama ozingcayo. Ndiyazingca ngeSoweto (endizalelwe kuyo). Ndingunyana ozingcayo womXhosa nomTswana.”

Oku kuthethwe yiNkokeli yeDA uMmusi Maimane, kwinkongolo yalo mbutho yokonyula iinkokeli ezintsha zikazwelonke ebibanjelwe eRhawutini kule mpelaveki sisuka kuyo.

UMaimane uthi njengenkokeli yeDA, enikwe ithuba lesibini lokuqhuba nesikhokelo, akafuni kubonwa njengomntu omnyama kuphela.

“Ebudeni bokukhula zininzi izinto ezindakhileyo. Kodwa ekugqibeleni, ndazikhethela ukuba ndibengulo mntu ndinguye. Kwintetho yam kwiminyaka emithathu edlulileyo, ndathetha ngamava wam wokukhuliswa njengomntwana omnyama futhi ndatsho ukuba xa ungandiboni njengomntu omnyama, awundiboni kwamna.

“Kodwa ke le nto iphinda itshintshe, kuba xa ubona umntu omnyama [kuphela] kum, awukandibonisisi.”

Noxa nje ezalelwe futhi wakhulela eSoweto, uMaimane uneengcambu eCofimvaba nanjengoko umama wakhe, intombi yakwaMaduna, izalwa kulo mhlaba. Utata wakhe ngumTswana waseMntla-Ntshona.

“Ubumnyama bam, abunciphisi futhi bungaxandisi ubuntu bam. Futhi abuchazi oyena mntu ndinguye, kuba ndigqibelele kanye kulo mntu ndinguye. Mandibonwe ngezenzo zam, hayi ukuba mnyama kwam,” utshilo uMaimane.

Emva koku, uMaimane ukhumbuze abalandeli namalungu eDA ukuba lo asingombutho wabacalucaluli. “Ukuba ucalula abanye ngebala, yazi ukuba iDA ayikufuni naloo voti yakho. Lo mbutho likhaya laye wonke umntu waseMzantsi Afrika.”

Kule nkongolo, uMaimane wonyulwe ngaphandle kokukhuphisana. USodolophu waseNelson Mandela Bay uAthol Trollip yena ubethe uSodolophu waseTshwane uSolly Msimanga, kwisikhundla sokuba nguSihlalo.

Igqala lalo mbutho uJames Selfe wonyulwe ngaphandle kokukhuphisana njengoSihlalo weBhunga leDA.

Ezinye iinkokeli ezonyuliweyo ngu-Ivan Meyer (uSekela Sihlalo wokuqala), Mike Waters (uSekela Sihlalo wesibini) noRefiloe Nt’sekhe (uSekela Sihlalo wesithathu). Yena uDion George wonyulwe njengoSihlalo wezezimali.