Ogcwalise imoto ngepetroli wabaleka, unqakulwe!

Indoda enama35 ubudala ibanjwe ngamapolisa emva kokuba ithe yenza ubuqhophololo ngokuthi yethelwe ipetroli yeR5000 kwimoto yayo yakugqiba yabhatala ngekhadi lomgunyathi.

Oku kwenzeke ngoMvulo kule veki kwenye yeegaraji ezikwidolophu yaseSterkstroom.

Ingxelo ephuma kuCaptain Hazel Mqala ithi le ndoda yethelwe ngeR5000 ipetroli kwimoto yayo kwigaraji yakwaToyota emva koko yakhupha ikhadi lomgunyathi yabhatala ngalo.

Ingxelo ithi emva koko amapolisa aseKomani alandelele ekhondweni emva kokuva ukuba umrhanelwa uya ngaseMonti.

Olu lwazi luye lwadluliselwa kumapolisa ePOPS eMonti ekubeni alalele le bhaki.

UMqala uthi ngenene ipolisa, nebelingaphangelanga, lincediswa ngoonogada baye bayibamba isazama ukubaleka le ndoda.

Ibhaki le iye yagqogqwa, ngaphakathi kwafunyanwa amakhadi asibhozo okwetha ipetroli. Le bhaki kuye kwafumaniseka ukuba nayo ibikhe yachazwa njengebiweyo, ayoyakhe umrhanelwa.

Umrhanelwa ubanjiwe. Ujongene netyala lokuba kwakunye nokubanamakhadi epetroli omgunyathi.