Omnye umrhanelwa ekuxhwilweni kwexhego eMbizana

Omnye umrhanelwa owaxhwila ixhego elineminyaka engamashumi asixhenxe anesibini (72) eMbizana uvele kwinkundla kamantyi yaseMbizana.

Omnye umrhanelwa onamashumi amathathu anesibhozo (38) wokuxhwila indoda eneminyaka engamashumi asixhenxe anesibini (72) kwiveki ephelileyo uvelile kwinkundla kamantyi yaseMbizana.

Umrhanelwa utyholwa ngobusela bemfuyo phakathi kweHarding neMbizana, uvelile kwinkundla kamantyi yaseMbizana ngoMvulo.

Uvele enkundleni emva kokuba ebanjwe liqela leeHawks elizinze eMbizana eSerious Organised Crime Investigation.

Oku kuza emva kokubanjwa kwabo atyholwa nabo uMluleki Machi, 36, Langa Masango, 52, kunye noLungisani Sabelo, 25.

Ngokwesithethi samapolisa uKapteni Yolisa Mgolodela, aba bathathu bavele kwinkundla kamantyi waseMbizana nge23 kweyoMqungu, emva kokubanjwa kwabo ziiHawks kwiphulo lokusebenzisana nabecuphi baseMbizana, iMbizana Visible Policing, iMbizana Stock Theft Unit kunye namalungu eCrime Intelligence Gathering aseMbizana phakathi komhla weshumi elinesithoba (19) nowamashumi amabini (20) kweyoMqungu.

UMgolodela uthi ngomhla weshumi elinesibhozo (18) kweyoMqungu ngentsimbi yethoba ebusuku, iqela labarhanelwa lixhobe ngemipu kunye neemela langena kumzi wendoda eneminyaka engamashumi asixhenxe anesibini (72) ubudala.

“Ixhoba liye laphathwa kakubi laza laxhwilwa liqela,”

“Kutyholwa ukuba bafuna imali engangeR20 000, iinkomo ezintlanu neebhokhwe ezimbini kwixhoba.

“Ubetyholwa ngokweba iibhokhwe leli qela labarhanelwa elibizwa ngokuba yiMasifunisane, liqela ekutyholwa ukuba lijongene nokubiwa kwemfuyo phakathi kwengingqi yaseMbizana naseHarding,” utshilo uMgolodela.

UMgolodela uthi lo mba waxelwa ziiHawks ngomhla weshumi elinesithoba (19) kwinyanga yoMqungu kwaye uphando olunzulu lweenkqubo ezininzi lwakhokelela ekubanjweni komtyholwa.

“Aba bathathu bagcinwe eluvalelweni ukuze baphinde bavele ngosuku lwamashumi amathathu ananye (31) kweyoMqungu ukuze bafake isicelo sebheyile,” wongeze watsho uMgolodela.