OoKhetshe balibambile isela lezidumbu

Amapolisa ebutho lophando ooKhetshe (Hawks) abambe inkosikazi eneminyaka engamashumi amane anesibini (42) kwiziko lokugcina izidumbu likarhulumente iForensic eMthatha ngesityholo sobuqhophololo sokuthengiswa kwezidumbu.

Ukubanjwa kwalo msebenzi wesebe lezempilo ungumrhanelwa wesine ngalo mkhuba kulandela ukubanjwa kukaNomagcisa Mayeza(39), Nomfanelisi Nondula(48), Nomasister Mahlungulu (32) ebutsheni balo nyaka emveni kokuvulwa kwetyala lokulahleka komzimba wendoda yaseLibode eyasweleka kwingozi yemoto ngoDisemba wonyaka ophelileyo ngaseSibangweni eLibode.

Iingxelo zithi, eli nina lancedisa ekuthathweni kwalo mzimba usiwe kumzi wogcino mizimba eMbizana.

Iinjongo zalo mkhuba yayikukufumana iimali zentlawulo yeInshorensi ngobuqhophololo. Abanye abarhanelwa bangaphandle ngebheyile.

Intloko yeeHawks eMpuma Koloni uMajor General Nyameko Nogwanya uncome amapolisa asebenza nzima ukuzisa ngaphambili abophuli mthetho.

Kulindeleke ukuba lo msebenzi wesebe lezempilo avele enkundleni yamatyala eMthatha namhlanje ngetyala lobuqhophololo.