Owabetha inkwenkwana (2) ezimosheleyo ubanjwe ngezityholo zokubulala

Amapolisa aseKestell abambe indoda eneminyaka engamashumi amabini anesihlanu (25) yaseTlholong ngaseKestell emva kokuba ikliniki yasekuhlaleni ifumanise ukuba inkwenkwana eneminyaka emibini ebiziswe kule kliniki inamanxeba umzimba wonke ebonisa ukuba ibethiwe.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samapolisa uWarrant Officer Mmako Mophiring, kutyholwa ukuba ngomhla wesihlanu kweyeSilimela ka2024 malunga nentsimbi yesibhozo ebusuku, le ndoda yaqaphela ukuba lo mntwana uzimoshele waze wambetha ngentonga, wamkhaba emva koko wamfaka kwivaskom enamanzi abandayo.

“Ngomhla wesithandathu kweyeSilimela ka2024 malunga nentsimbi ye-12:30 umrhanelwa kunye nesithandwa sakhe (21) kunye nelinye ilungu losapho, bathatha umntwana bamsa kwikliniki yasekuhlaleni ukuze afumane unyango oluthe kratya.

“Aboncedo lokuqala kunye namapolisa baye babizelwa ekliniki apho kwafunyaniswa ukuba lo mntwana ubhubhile. Kwavulwa ityala lokubulala,” utshilo uMophiring.

Le ndoda ineminyaka engamashumi amabini anesihlanu (25) ubudala yabanjwa kwaye kulindeleke ukuba ivele phambi kweNkundla kaMantyi yaseKestell ngoMvulo, umhla weshumi kweyeSilimela 2024, kwaye ijongene netyala lokubulala.